Thursday, 28 February 2013

Soalan biasa keluar dalam peperiksaan smu


Berikut merupakan soala-soalan yang selalu keluar peperiksaan Sijil Menengah Ugama bagi matapelajaran soraf:

القسم الثاني ( الصرف)
1 )        ما هي علامات التأنيث الظاهرة في الاسم ؟ أجب مع التمثيل لكل منها .
الجواب :    1 -  تأ التأنيث                       مثل  :   مسلمة
               2 -  ألف التأنيث المقصورة      مثل   :   ليلى
               3 – ألف التأنيث الممدودة        مثل    :   صحراء

2 )       اذكر اثنين فقط من أدلة تأنيث الاسم الخالي من العلامة الظاهرة مع التمثيل .
الجواب :   1 -  عود الضمير عليه مؤنث   مثل   :  الارض زرعتها
              2 -  صفة بالمؤنث                مثل    :  يد رحيمة

3 )       اذكر ثلاثة فقط من أوزان الصفات التي لاتلحقها تأ التأنيث مع التمثيل .
الجواب :  1 -  فعول          مثل   :  صبور
             2 -  فعيل           مثل   :   قتيل
             3 -  مفعال         مثل    :  مكسال

4 )      اذكر ثلاثة فقط من الأوزان المشهورة لألف التأنيث المقصورة ,
          وثلاثة فقط من الأوزان المشهورة لألف التأنيث الممدودة .
الجواب :  1 -  الأوزان المشهورة لألف التأنيث المقصورة  :
                    1 -  فعلى      مثل :  بردى
                    2 – فعلى       مثل  :  صرعى
                    3 – فعالى      مثل  :  سمانى
             2 -  الأوزان المشهورة لألف التأنيث الممدودة  :
                     1 – أفعلاء    مثل  : أربعاء
                    2 -  فاعولاء   مثل  : عاشوراء
                   3 -  فعلاء      مثل  : خيلاء
   
5) هات وزنا لكل من الكلمات الآتية :
     جرحى  -  سكارى  -  حسناء -  كبرياء  -  بهمى  -  حبلى  -  أربى .
الجواب  :  1 -  جرحى   :  فعلى
              2 -  سكارى   :  فعالى
              3 -  حسناء     :  فعلاء
              4 -  كبرياء     :  فعلياء
              5 -  بهمى      :  فغلى
              6 -  أربى      :  فعلى

6 )  اذكر ثلاثة فقط من أقسام الاسم باعتبار حرفه الأخير مع التمثيل .
الجواب :  1 . اسم الصحيح  مثل  :  محمد
             2 . اسم المقصور  مثل   :  بهمى
             3 . اسم المنقوص   مثل  : القاضي

7)  عرف المقصور والمنقوص مع التمثيل لكل .
الجواب  :  المقصور :  هو الاسم المعرب الذي اخره ألف لازمة قبلها فتحة  .     مثل  :  الفتى
              المنقوص :  هو الاسم المعرب الذي أخره ياء لازمة قبلها كسرة .     مثل   :   الداعي

8 )  لاسم المقصور نوعان , اذكرهما مع التمثيل .
الجواب :  1 . المقصور القياسي    مثل  :  هوى .
             2 . المقصور السماعي   مثل : الفتى .


9) ما هو الاسم الممدود ؟  وما هو الاسم الصحيح ؟ مثل لما تجيب .
الجواب : الاسم ااممدود  هو اسم المعرب الذي أخره همزة قبلها الف زائدة    مثل : سماء .
            الاسم الصحيح  هو اسم المعرب الذي أخره حرفا صحيحا    مثل  :  محمد .

10)  لاسم الممدود نوعان , أذكرهما مع التمثيل .
الجواب : 1. الممدود القياسي  مثل :  سماء .
            2 . الممدود السماعي  مثل : سناء .11) ما هو الاسم الممدود ؟  وما هو الاسم الصحيح ؟ مثل لما تجيب .
الجواب : الاسم ااممدود  هو اسم المعرب الذي أخره همزة قبلها الف زائدة    مثل : سماء .
            الاسم الصحيح  هو اسم المعرب الذي أخره حرفا صحيحا    مثل  :  محمد .

12)  لاسم الممدود نوعان , أذكرهما مع التمثيل .
الجواب : 1.  الممدود القياسي    مثل :  سماء .
            2 . الممدود السماعي   مثل :  سناء .
13 )  هات مثنى للكلمات التاليه  :
         تلمبذ  -  معلم -  داع -  قاض -  مستشفى  -  فتى -  قراء  -  حسناء .
الجواب :  
المثنى
الكلمات
تلميذان
تلميذ
معلمان
معلم
داعيان
داع
قاضبان
قاض
مستشفبان
مستشفي


14 )  اذكر أنواع جمع التصحيح مع التمثيل .
الجواب :  أنواع جمع التصحيح :
              جمع المذكر السالم :   معلمون
              جمع المؤنث السالم :  معلمات
15) هات جمعا للكلمات الأتيه :
       تلميذ -  معلم – قاض -  داع -  فتى -  مستشفى
الجواب : 
الجمع
الكلمات
تلاميذ
تلميذ
معلمون
معلم
قاضون
فاض
داعون
داع
فتون
فتى
مستشفيات
مستشفى

16 )  عرف جمع التكسير  مع التمثيل .
الجواب : جمع التكسير  هو ما يدل على أكثير  من اثنين أو  اثنيتين بتغيير صورة  مفردة   مثل  رجا ل .

17 )  اذكر أوزان جمع القلة مع التمثيل
الجواب : أوزان جمع القلة  : 
             1 ) أفعلة    مثل   : أسلحة
             2 ) أفعل    مثل   : أشهر
             4 ) أفعال   مثل  : أبطال
             5 )  فعلة   مثل  :  صبية